Uczył ją co dzień kroczyć w mrocznym blas­ku życia i światło roz­pa­lać na świe­czni­ku miłości był jej słońcem- tak wiele miał w so­bie światła ile w duszy czystości